27 Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden.