8 Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.