10 Wee dien, die tot den vader zegt: Wat genereert gij? en tot de vrouw: Wat baart gij?