8 Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders!