4 Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israels.