11 En Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, en Mijn banen zullen verhoogd zijn.