3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.