16 Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen.