22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe.