9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest?