13 Maar deze dingen hebt Gij verborgen in Uw hart; ik weet, dat dit bij U geweest is.