21 Eer ik henenga (en niet wederkom) in een land der duisternis en der schaduwe des doods;