9 Langer dan de aarde is haar maat, en breder dan de zee.