32 Als zijn dag nog niet is, zal hij vervuld worden; want zijn tak zal niet groenen.