34 Want de vergadering der huichelaren wordt eenzaam, en het vuur verteert de tenten der geschenken.