11 God heeft mij den verkeerde overgegeven, en heeft mij afgewend in de handen der goddelozen.