16 Zij zullen ondervaren met de handbomen des grafs, als er rust te zamen in het stof wezen zal.