6 Het licht zal verduisteren in zijn tent, en zijn lamp zal over hem uitgeblust worden.