7 De treden zijner macht zullen benauwd worden, en zijn raad zal hem nederwerpen.