2 Hoe lang zult gijlieden mijn ziel bedroeven, en mij met woorden verbrijzelen?