16 Doch ziet, hun goed is niet in hun hand; de raad der goddelozen is verre van mij.