15 Hierom word ik voor Zijn aangezicht beroerd; aanmerk het, en vrees voor Hem;