3 Och, of ik wist, dat ik Hem vinden zou, ik zou tot Zijn stoel komen;