14 Met het licht staat de moorder op, doodt den arme en den nooddruftige; en des nachts is hij als een dief.