21 De onvruchtbare, die niet baart, teert hij af, en aan de weduwe doet hij niets goeds.