22 Ook trekt hij de machtigen door zijn kracht; staat hij op, zo is men des levens niet zeker.