2 Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.