3 Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?