6 Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!