9 Hij houdt het vlakke Zijns troons vast; Hij spreidt Zijn wolk daarover.