15 Zijn overgeblevenen zullen in den dood begraven worden, en zijn weduwen zullen niet wenen.