16 Zo hij zilver opgehoopt zal hebben als stof, en kleding bereid als leem;