10 In de rotsstenen houwt hij stromen uit, en zijn oog ziet al het kostelijke.