12 Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden? En waar is de plaats des verstands?