13 De mens weet haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden.