20 Die wijsheid dan, van waar komt zij, en waar is de plaats des verstands?