21 Want zij is verholen voor de ogen aller levenden, en voor het gevogelte des hemels is zij verborgen.