24 Want Hij schouwt tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder al de hemelen.