25 Als Hij den wind het gewicht maakte, en de wateren opwoog in mate;