4 Gelijk als ik was in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was;