1 Daarna opende Job zijn mond, en vervloekte zijn dag.