8 Dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken;