11 Want dat is een schandelijke daad, en het is een misdaad bij de rechters.