7 Ik zeide: Laat de dagen spreken, en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven.