9 De groten zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht niet.