8 Zeker, gij hebt gezegd voor mijn oren, en ik heb de stem der woorden gehoord;