18 Zou men tot een koning zeggen: Gij Belial; tot de prinsen: Gij goddelozen!