16 Zo er dan verstand bij u is, hoor dit; neig de oren tot de stem mijner woorden.