21 Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden.