34 De lieden van verstand zullen met mij zeggen, en een wijs man zal naar mij horen;